Nove telefonske številke

S selitvijo v nove prostore vrtca je prišlo do spremembe nekaterih telefonskih številk:

Tajništvo

01/70-50-080

Fax

01/70-50-076

Ravnatelj

01/70-50-070

Pomočnica ravnatelja

01/70-50-075

Svetovalna delavka

01/70-50-077

OPZHR

01/70-50-078

Računovodja

01/70-50-072

Kuhinja

01/70-50-073

Oddelki (pritličje)

040-160-138

Oddelki (nadstropje)

040-866-967