Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši

V tem letu smo si v skupini »Lisičke« zadali prednostno nalogo – sodelovati s starši. Namen tega sodelovanja je, da se povežeta vrtec in družina, da se vzpostavi prijetne medsebojne odnose in zaupanje.

V tem letu smo si v skupini »Lisičke« zadali prednostno nalogo – sodelovati s starši. Namen tega sodelovanja je, da se povežeta vrtec in družina, da se vzpostavi prijetne medsebojne odnose in zaupanje.

Ob praznovanju rojstnih dni otrok, smo v igralnico povabili tudi starše, da nam popestrijo naš vsakdan. Velik poudarek je na dejavnostih ob praznovanju.

Tatjana Švigelj

lisicke1

lisicke2

lisicke3

lisicke5

lisicke4

lisicke6

lisicke7