Javni poziv za vpis predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica za šolsko leto 2015/2016

Vrtec »Martin Krpan« Cerknica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v dnevni program vrtca za šolsko leto 2015/2016 (vpis z dnem 1. 9. 2015).

Vpis otrok bo potekal na upravi Vrtca »Martin Krpan« Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica.

Izpolnjen obrazec Vloga za sprejem otroka v dnevni program Vrtca »Martin Krpan« Cerknica vrnite v vrtec osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 15. marca 2015.  Obrazce dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtec-cerknica.si.

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2015.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1. 9. 2015 več, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Pomembno: Staršem, ki so Vloge za sprejem otroka v dnevni program Vrtca »Martin Krpan« Cerknica že oddali, le-teh ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki na tel. št. 01/70-50-077 od 8. do 14. ure.