Gradivo za SVET STARŠEV (10. 11. 2015) in SVET VRTCA (11. 11. 2015)