JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL za obdobje 2 let

Predmet javnega naročila:

SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL za obdobje 2 let

 

 

VABIMO VAS,

 

da skladno z določili ZJN-2 in v skladu z Razpisno dokumentacijo – navodili oddate svojo ponudbo.

 

Oddana ponudba se bo štela za  pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje do 5. 1. 2016 do 12.00 ure, na naslov naročnika VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA, CESTA NA JEZERO 17, 1380 CERKNICA.

 

Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti na navedeni naslov do zahtevanega datuma in ure.

 

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 1. 2016 ob 14.30 uri v prostorih naročnika.

 

                                                                                        

 

Dokumentacija:     

 

mag. Gvido Cigale, univ. dipl. psih., ravnatelj l.r.