Gradivo za 3. in 4. točko Sveta vrtca – 6. 6. 2016