Predavanje Viljema Ščuke

Zavod Samostojen si v okviru organizacijske enote Večgeneracijski družinski center

Cerknica organizira v sklopu programa »Kompetentno starševstvo« 21. septembra

ob 17h v Osnovni šoli Notranjskega odreda v Cerknici in ob 19h v Osnovni šoli

heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu predavanje dr. Viljema Ščuke z

naslovom »Rajsko otroštvo – peklensko mladostništvo«.

Informacije o predavanju