Obrazec za kandidaturo za člana komisije za sprejem otrok v Vrtec “Martin krpan” Cerknica