Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica za š.l. 2019/2020