Sprejem otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica za š.l. 2021/2022

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica, je na svoji seji, ki je bila dne 21.4.2021, določila  Prednostni seznam za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022.

Seznam sprejetih otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022

V enoti Cerknica vrtec za šolsko leto 2021/2022 trenutno razpolaga z:

 • 1 prostim mestom za letnik 2015
 • 2 prostima mestoma za letnik 2016
 • 6 prostimi mesti za letnik 2017
 • 9 prostimi mesti za letnik 2018
 • 12 prostimi mesti za letnik 2019 in
 • 52 prostimi mesti za letnik 2020

 

V enoti Rakek vrtec za šolsko leto 2021/2022 trenutno razpolaga z:

 • 2 prostima mestoma za letnik 2016
 • 3 prostimi mesti za letnik 2018
 • 5 prostimi mesti za letnik 2019 in
 • 4 prostimi mesti za letnik 2020

 

V enoti Grahovo vrtec za šolsko leto 2021/2022 trenutno razpolaga z:

 • 3 prostimi mesti za letnik 2015
 • 2 prostima mestoma za letnik 2017
 • 5 prostimi mesti za letnik 2018
 • 1 prostim mestom za letnik 2019 in
 • 2 prostima mestoma za letnik 2020

 

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022 

Accessibility