All posts by Gvido

Uvajanje otroka v vrtec

Z vstopom otroka v vrtec se za vso družino začenja povsem novo obdobje. Otrokov prehod iz varnega zavetja družine v vrtec je zahtevna naloga tako za otroka kot za starše. Otroku novo okolje, ki ga ne  pozna, zbuja strah in stisko, starši pa morate svoj največji zaklad prepustiti bolj ali manj neznanim osebam. Dejstvo je, da – dokler se otrok na vrtec ne bo navadil – lahko pričakujete nekaj težav.

Zaključek projekta ekoglavce

Zaključek projekta ekoglavce

V projekt smo bili vključeni trije oddelki (zvezdice, zvončki, petelinčki). Skozi celo leto so otroci aktivno sodelovali pri EKO dejavnostih. Preko različnih vsebin so ločevali odpadke, si ogledali zbirni center na Komunali Cerknica, se pridružili akciji zbiranja starih oblačil, poslušali zgodbice z ekološko vsebino, ustvarjali z odpadnim materialom ter se pridružili vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo«.