All posts by Gvido

Povezave

ODLOK o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec “Martin Krpan” Cerknica Občina CerknicaMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in športKurikulum za vrtceOŠ Notranjski odred CerknicaOŠ “Jožeta Krajca” Rakek

Zdravje in prehrana

V vrtcu skrbimo, da je hrana, ki jo ponudimo otroku čim bolj uravnotežena, varna, zdrava in sveža, prilagojena otrokovim potrebam. S prehrano v vrtcu zagotavljamo 70% dnevnih fizioloških potreb, ki jih otrok dobi s štirimi obroki. To so jutranji prigrizek (za otroke, ki so že zelo zgodaj v vrtcu), zajtrk, dopoldanska sadna malica, kosilo in popoldanski prigrizek. Jedilnike načrtujemo s smernicami zdravega prehranjevanja otrok v vrtcih. Ob tem smo pozorni na letne čase in sezonsko hrano. Pripravljamo tudi slovenske narodne jedi, s katerimi želimo otrokom dati ščepec kulturne dediščine in obuditi jedi, ki so v hitrem tempu življenja staršev pozabljene. Jedilnike bogatimo z veliko svežega sadja in zelenjave, z žiti […]

Cicibanove urice

Cicibanove urice so program, namenjen otrokom, ki ne obiskujejo dnevnega programa vrtca in so stari od treh let do vstopa v šolo. Izvajamo ga od oktobra do junija dvakrat tedensko na različnih lokacijah (glede na izražene potrebe staršev).

Projekti

Projekte izvajamo na nivoju vrtca in po posameznih oddelkih. Najpogosteje se nanašajo na okoljsko vzgojo, vzgojo za varnost, vzgojo za mir in nenasilje, na ljudsko izročilo, spoznavanje drugih kultur, običajev, navad. Pri projektnem delu pogosto sodelujejo tudi starši in zunanji sodelavci.

Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so vsebinska popestritev izvedbenega kurikula. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca glede na svoja znanja in sposobnosti (lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki) za vsako šolsko leto posebej (npr. praznovanja rojstnih dni, letnih časov, bralna značka, obiski knjižnice, gledališč, predstav, izleti, športne aktivnosti…). Ponudbo obogatitvenih dejavnosti oblikujemo v skladu z željami otrok in staršev. Potekajo v vrtcu ali zunaj njega. Nekatere stroške teh dejavnosti kot. npr. prevozi, vstopnice… starši delno ali v celoti plačajo sami.

Dnevni program

DNEVNI PROGRAM Je osnovni program, ki ga ponujamo v našem vrtcu. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca. Izvajamo ga za otroke… •    prvega starostnega obdobja (od prvega leta starosti do treh let)•    drugega starostnega obdobja (od treh let do vstopa v šolo) Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste oddelkov… •    starostno homogene oddelke – otroci enake starosti (starostni razpon enega leta)•    starostno heterogene oddelke – otroci različne starosti (do treh let ali od treh let do vstopa v šolo)•    kombinirane oddelke – različno stari otroci (od prihoda v vrtec do vstopa v šolo) Strokovna podlaga za naše […]

Kaj ponujamo

DNEVNI PROGRAM je osnovni program, ki ga ponujamo v našem vrtcu. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca. PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO se izvaja znotraj dnevnega programa. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI so vsebinska popestritev izvedbenega kurikula. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca glede na svoja znanja in sposobnosti. PROJEKTI se izvajajo na nivoju vrtca in po posameznih oddelkih. CICIBANOVE URICE so program, namenjen otrokom, ki ne obiskujejo dnevnega programa vrtca in so stari od treh let do vstopa v šolo.

O vrtcu

O vrtcu

Vrtec »Martin Krpan« Cerknica je javni vrtec s  50-letno tradicijo, z enotama Cerknica in Rakek ter dislociranim oddelkom Grahovo. Ustanovitelj Vrtca »Martin Krpan« Cerknica je Občina Cerknica. … kontakti …