Zdravje in prehrana v vrtcu

Prehrana v vrtcu

V vrtcu skrbimo, da je hrana, ki jo ponudimo otroku čim bolj uravnotežena, varna, zdrava in sveža, prilagojena otrokovim potrebam.

S prehrano v vrtcu zagotavljamo 70% dnevnih fizioloških potreb, ki jih otrok dobi s štirimi obroki. To so jutranji prigrizek (za otroke, ki so že zelo zgodaj v vrtcu), zajtrk, dopoldanska sadna malica, kosilo in popoldanski prigrizek.

Jedilnike načrtujemo s smernicami zdravega prehranjevanja otrok v vrtcih. Ob tem smo pozorni na letne čase in sezonsko hrano. Pripravljamo tudi slovenske narodne jedi, s katerimi želimo otrokom dati ščepec kulturne dediščine in obuditi jedi, ki so v hitrem tempu življenja staršev pozabljene.

Jedilnike bogatimo z veliko svežega sadja in zelenjave, z žiti in žitnimi izdelki, z mlekom in mlečnimi izdelki ter svežim, pustom mesom.

Poleg uravnotežene se maksimalno posvečamo tudi varovalni prehrani. V kuhinji dosledno upoštevamo načela dobre kuhinjske in dobre higienske prakse in načela HACCP.

V našem vrtcu se trudimo veliko pozornosti namenjamo kulturi prehranjevanja. Želimo, da otroci jedo počasi v mirnem in prijetnem vzdušju. Poskrbeti želimo za prijetne pogrinjke, pri pogovoru uporabljamo vljudnostne fraze. V kuhinji veliko pozornost namenjamo dekoraciji obrokov.

Omogočamo pripravo dietnih obrokov, vendar izključno z zdravniškim potrdilom in seznamom živil, ki jih otrok ne sme uživati ali z navodili o pripravi živil, ki jih izda zdravnik (alergolog, dietetik…).

Zdravje

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v vrtcu. S pomočjo vzpostavljenega zdravstveno higienskega režima, ki ga izvajamo z upoštevanjem veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij ter internih navodil, dogovorov in sklepov, oblikujemo zdravo, varno in čisto bivalno okolje otrok.

Vsi zaposleni si prizadevamo za ustvarjanje pogojev zdravega življenja. V vzgojno-izobraževalno delo vnašamo tak vzorec življenja in dela, ki razvija vrednote v smislu navad, ki so potrebne za zdrav način življenja. Ta vzorec, poleg zdrave prehrane zajema tudi življenjski prostor, v katerem živimo in sam stil življenja , ki je naravnan zdravju prijazno.

Zagotavljamo zdravo okolje, v katerem živi otrok, dobro higieno prostorov, higieno igrač in materiala za vzgojno delo. Skrbimo za urejeno igrišče. Otroke vzgajamo na način, ki ga predpisuje kurikulum na področju narave in drugih področjih ter priporočil ekološke vzgoje.

Skrbimo za veliko bivanja in gibanja zunaj, skrbimo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, nudimo hitro pomoč ob morebitnih nezgodah.

V vrtcu otroci pridobivajo osnovne higienske navade, ki so nujne za zdravo življenje, sem sodijo…

  • redno in pravilno umivanje rok
  • pravilno umivanje zob po jedi
  • zaščita pred škodljivimi vplivi sonca
  • ekološko osveščanje in skrb za čisto okolje
  • navajanje na kulturno prehranjevanje

Ob pojavu nalezljivih bolezni izvajamo v vrtcu poostrene higienske ukrepe. K  strokovnemu hitremu prepoznavanju in obvladovanju nalezljivih bolezni nam pomagajo tudi strokovne zdravstvene inštitucije. Starše otrok obveščamo o pojavu bolezni in jim posredujemo tudi navodila za ravnanje. Po Zakonu o preprečevanju in širjenju nalezljivih bolezni so starši dolži imeti bolnega otroka doma, da preprečijo širjenje nalezljive bolezni med ostale otroke.

Accessibility