Varstvo osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 

Kontaktni podatki upravljalca:

Naziv:Vrtec Martin Krpan Cerknica
Sedež:Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica
Zakoniti zastopnik:Jasna Maček, ravnateljica
Telefon:01 705 00 80
e-mail:vrtec.cerknica@guest.arnes.si

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Maja Krivec, univ. dipl. prav.

Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Telefon: 059 340 911

e-mail: maja@czpp.si

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Obrazec 1: Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Obrazec 2: Zahteva za popravek podatkov-za upravljalca

Obrazec 3: Zahteva za izbris podatkov-za upravljalca

Obrazec 4: Zahteva za omejitev obdelave-za upravljalca

Obrazec 5: Zahteva za prenosljivost podatkov

Obrazec 6: Pravica do ugovora-za upravljalca

Obrazec 7: Prijava kršitve varstva osebnih podatkov-prijava DPO

Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov

Skip to content