Zaželeno je, da odsotnost vašega otroka iz vrtca vsakokra sporočite. Sporočilo naj vsebuje ime in priimek otroka, skupino oziroma ime vzgojitelja in predviden čas odsotnosti.

Kontakti za sporočanje odsotnosti:

CERKNICA

tel.: 01 70 50 079 ali 01 70 075 (od 7.00 do 8.00)

e-mail: odsotnost.cerknica@vrtec-cerknica.si

RAKEK – VRTEC

tel.: 040 160 142 (od 7.00 do 8.00)

e-mail: odsotnost.rakek@vrtec-cerknica.si


RAKEK – ŠOLA

tel.: 040 867 016 (od 7.00 do 8.00)

e-mail: odsotnost.rakek@vrtec-cerknica.si


GRAHOVO

tel.: 040 160 143 (od 7.00 do 8.00)

e-mail: odsotnost.grahovo@vrtec-cerknica.si