Naravoslovje pri najmlajših

Naravoslovje pri najmlajših

Najmlajši otroci že zgodaj izražajo željo po raziskovanju narave. Kakovostno znanje o njej pa lahko pridobijo le na podlagi neposrednih izkušenj.

Otroci v naši skupini so spoznavali in doživljali naravo na različne načine. Veliko nežive narave, predvsem različnega materiala, smo jim prinesle v jesenskem in  zimskem času v igralnico. Te materiale so otipavali, jih vonjali, prisluhnili so  zvokom, ki jih lahko ustvarijo, nekateri so jih celo okušali. Postavile smo jim tudi veliko čutnih poti.

Najbolj pa uživajo v naravi. Lepo je, če lahko suho in toplo vreme izkoristimo za obisk hriba v Ušivku. Tam preko igre doživljajo naravo preko vseh čutov.

Velik izziv najmlajšim je že samo gibanje po različnem terenu. V poseben užitek jim je igra s peskom in zemljo.

V naravi je veliko tudi opazovanja, raziskovanja, poslušanja, vonjanja ter tako otrokovega aktivnega učenja.

Ker smo še majhni, začenjamo spoznavati naravo najprej z majhnimi koraki, a iz majhnega bo nekoč zraslo veliko.
Skupina MURENČKI

z Viko in Saro

Skip to content