Mesečni arhiv: marec 2016

Sklic sveta vrtca

Sklicujem 2. redno sejo Sveta VRTCA »Martin Krpan« Cerknica v šolskem letu 2015/2016, ki bo v zbornici Vrtca »Martin Krpan« Cerknica, Cesta na Jezero 17 v sredo, 23. 3. 2016, ob 17.30. Predlog dnevnega reda: 1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 2. Pregled sklepov 2. redne seje v šolskem letu 2015/2016 3. Potrditev letnega dopusta ravnatelja za leto 2016 4. Sprejem Poslovnega poročila Vrtca »Martin Krpan« Cerknica za leto 2015 5. Analiza vpisa v vrtec 6. Sprememba cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica 7. Finančni načrt za leto 2016 8. Samoevalvacijsko poročilo ravnatelja 9. Predlogi, pobude, vprašanja članov sveta vrtca 10. Določitev dela plače za […]