Enota Grahovo

Grahovo 120
1384 Grahovo

poslovni čas: od 6.00 do 16.00 ure
število oddelkov: 2
vključeni otroci I. in II. starostnega obdobja

vodja enote: NINA DOVJAK

tel: 040 – 160 – 143

Oddelek Grahovo je namenjen otrokom drugega starostnega obdobja. Drži se stavbe podružnične osnovne šole. Vrtec ima dve igralnici in veliko, z novimi igrali opremljeno igrišče. Veliko možnosti za igro in raziskovanje nudi tudi okolica z gozdom in veliko travnatimi površinami.

 

Accessibility