Vizija in vrednote

Z ROKO V ROKI
                         TKEMO 
                        MAVRICO PRISTNEGA OTROŠTVA

1. Z roko v roki

S prvim delom vizije želimo poudariti medsebojno sodelovanje vseh, ki smo vključeni v delo z otroki, ki so vključeni v vrtec:

– sodelovanje med zaposlenimi v vrtcu;
– sodelovanje z otroki, ki so vključeni v vrtec;
– sodelovanje s starši;
– sodelovanje z ustanoviteljem;
– sodelovanje z okoljem.

V celoten spekter sodelovanja zaposleni vstopamo kot strokovno usposobljene in osebnostno zrele osebnosti (vrednoti za kateri si prizadevamo).

2. Mavrica pristnega otroštva

Osnovna dejavnost otroka je igra. Preko igre spoznava svet okrog sebe, raziskuje in ustvarja, pridobiva znanja in veščine, se uči sodelovanja z drugimi in pravil v družbi. Zaposleni v vrtcu želimo preko svojega dela otrokom omogočiti kakovostno igro.

 

VREDNOTE ZAPOSLENIH VRTCA MARTIN KRPAN CERKNICA

vrednote vrtca - Vizija in vrednote

 

wAmzV4LPM6+WwAAAABJRU5ErkJggg== - Vizija in vrednote
Accessibility