Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v vrtcu. S pomočjo vzpostavljenega zdravstveno higienskega režima, ki ga izvajamo z upoštevanjem veljavnih zakonskih predpisov, navodil in priporočil strokovnih institucij ter internih navodil, dogovorov in sklepov, oblikujemo zdravo, varno in čisto bivalno okolje otrok.

Vsi zaposleni si prizadevamo za ustvarjanje pogojev zdravega življenja. V vzgojno-izobraževalno delo vnašamo tak vzorec življenja in dela, ki razvija vrednote v smislu navad, ki so potrebne za zdrav način življenja. Ta vzorec, poleg zdrave prehrane zajema tudi življenjski prostor, v katerem živimo in sam stil življenja , ki je naravnan zdravju prijazno.

Zagotavljamo zdravo okolje, v katerem živi otrok, dobro higieno prostorov, higieno igrač in materiala za vzgojno delo. Skrbimo za urejeno igrišče. Otroke vzgajamo na način, ki ga predpisuje kurikulum na področju narave in drugih področjih ter priporočil ekološke vzgoje.

Skrbimo za veliko bivanja in gibanja zunaj, skrbimo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, nudimo hitro pomoč ob morebitnih nezgodah.

V vrtcu otroci pridobivajo osnovne higienske navade, ki so nujne za zdravo življenje, sem sodijo…

•    redno in pravilno umivanje rok
•    pravilno umivanje zob po jedi
•    zaščita pred škodljivimi vplivi sonca
•    ekološko osveščanje in skrb za čisto okolje
•    navajanje na kulturno prehranjevanje

Ob pojavu nalezljivih bolezni izvajamo v vrtcu poostrene higienske ukrepe. K  strokovnemu hitremu prepoznavanju in obvladovanju nalezljivih bolezni nam pomagajo tudi strokovne zdravstvene inštitucije. Starše otrok obveščamo o pojavu bolezni in jim posredujemo tudi navodila za ravnanje. Po Zakonu o preprečevanju in širjenju nalezljivih bolezni so starši dolži imeti bolnega otroka doma, da preprečijo širjenje nalezljive bolezni med ostale otroke.

 

V našem vrtcu je zaposlena organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima Neža Nježič Zajc. Na voljo vam je praviloma vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 ure. Oglasite se lahko osebno, pokličete po telefonu 01 705 00 78 ali pošljete elektronsko pošto na naslov neza.njezic@vrtec-cerknica.si.

 

Skip to content