Preventivni ukrepi – nalezljive bolezni

Spoštovani starši

V zvezi z koronavirusom vrtec še vedno izvaja le preventivne ukrepe, dodatni ukrepi zaenkrat niso potrebni.

Vrtec Martin Krpan Cerknica je, na podlagi napotkov ministrstva, sprejel Načrt pripravljenosti na koronavirus (SARS-Cov-2). Načrt lahko najdete na spletni strani in oglasnih deskah pri vhodih.

Prosimo vas, da pri preprečevanju okužbe z nalezljivimi bolezni, dosledno upoštevate naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  1. Otroke spodbujajte k pravilnemu umivanju rok ter higieni kašljanja in kihanja;
  2. Če otrok kaže znake respiratornega obolenja (tudi če nima povišane temperature) se posvetujte z zdravnikom, kateri presodi ali otrok ostane doma;
  3. V vrtec naj vozi otroka le zdrava oseba;
  4. Pred vstopom v igralnico umijte roke sebi in otroku. Kjer v garderobi ni na voljo vode, se poslužite namenskega razkužila, otrok si bo umil roke v igralnici;
  5. Preden otroka položite na previjalno mizo, namestite namensko papiranato podlogo, uporabljen del podlage nato odvrzite v smeti;
  6. Skrbite, da so otroci pravilno oblečeni (večplastno);
  7. Dosledno sporočajte VZROK otrokove odsotnosti;
  8. V primeru obolenja otroka v vrtcu poskrbite, da otroka čimprej prevzamete v domačo oskrbo.

S medsebojnim sodelovanjem med vrtcem in starši ter ustreznimi preventivnimi dejavnostmi in ukrepi, ki jih izvajamo v vrtcu in doma, lahko veliko storimo za dobro zdravstveno stanje otrok.

 

 

 

 

Organizatorka prehrane in ZHR:                                           Ravnatelj:

Neža Nježič Zajc, l.r.                                                  mag. Gvido Cigale, univ. dipl. psih., l.r.

Skip to content