Prilagojen program

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Program se za otroke s posebnimi potrebami izvaja znotraj dnevnega programa. Pogoji za delo z otroki so opredeljeni v odločbah, izdanih po zaključenih postopkih usmerjanja. Za vsakega otroka je izdelan individualiziran program. Ustvarjamo pogoje za optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami. Prizadevamo si, da je njihova vključenost v življenje vrtca pozitivna izkušnja za vse otroke.

Skip to content