Sodelovanje s starši

 

Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju omogočiti optimalno vzgojo in razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Zato je dobro, partnersko sodelovanje med starši in vzgojitelji zelo pomembno.Sodelovanje obsega medsebojno informiranje, izobraževanje, druženje otrok, staršev in vzgojnega osebja na delavnicah in drugih prireditvah.

OBLIKE SODELOVANJA

•    Vsakodnevni kontakti in pogovor z vzgojnim osebjem ob sprejemanju in oddajanju otroka omogočajo sprotno
posredovanje dnevnih informacij o otroku in vzgojni dejavnosti.
•    Govorilne ure, ki potekajo enkrat mesečno po dogovoru s starši in vzgojiteljico in pomočnico v oddelku / redna
komunikacija, poglobljen pogovor o otroku – poznavanje in razumevanje otrokovega razvoja so pogoj za
obojestransko reševanje problemov za dobrobit otrok.
•    Roditeljski sestanki – starši se seznanijo s strokovno problematiko in se aktivno vključujejo v vzgojno dejavnost
oddelka z vprašanji, razmišljanji, predlogi …
•    Vključevanje v redno vzgojno delo – spremljanje, vključevanje na pobudo vzgojiteljice, staršev ali otrok.
•    Delavnice, izleti, prikaz dejavnosti – kjer imajo starši možnost neposredno spoznavati in opazovati sodelovanje
in vključevanje otroka v posamezno dejavnost.
•    Postopno vključevanje otroka v vrtec – starši so ob otroku in ga postopno navajajo na novo okolje in
ločevanje od njih, kar je za otroka, ki gre prvič od doma veliko bolj prijazno in manj stresno.
•    Dnevi odprtih vrat.
•    Vrtec pripravi izobraževanje za starše.

Skip to content