Vključevanje otrok ob ponovnem odprtju vrtca

Vlada je sklenila, da se vrtci v naši regiji ponovno odprejo v torek, 26. 1. 2021. Posredujem vam trenutno znane informacije in vas prosim za odgovor na vprašalnik glede vključitve vašega otroka. 

Prosim, da na vprašalnik odgovorite vsi, tudi tisti, ki otroka zaenkrat še ne boste vključili in tisti, ki imate otroka vključenega v nujno varstvo. Z vprašalnikom namreč želimo dobiti informacijo o številu otrok v posameznem oddelku.

V vrtec lahko pridejo v vrtec vsi otroci, ki so zdravi. Pri tem velja, da boste po zagotovilu ministrstva starši, ki ne boste vključili otroka še vedno oproščeni plačila vrtca.

V vrtcu bomo skladno z možnostmi poskrbeli za preventivne ukrepe. Za vas zaenkrat veljajo enaka navodila kot pred zaprtjem vrtca (obvezno nošenje maske, razkuževanje rok, umivanje rok otroku, nezadrževanje v prostorih vrtca in vzdrževanje varnostne razdalje). Prav je, da vam podam informacijo, da bo organizacija dela velik izziv, saj bo zaradi vartva otroka predvidoma odsotnih 12 strokovnih delavk. Tako verjetno ne bomo mogli zagotavljati sočasne prisotnosti dveh strokovnih delavcev v oddelku (to je prilagoditev, ki jo v okrožnici predvideva tudi ministrstvo). Prav tako verjetno ne bomo mogli zagotavljati majhnega števila otrok v oddelku, saj ne razpolagamo z dodatnimi prostori.

Veseli bomo vrnitve vsakega otroka, ob tem pa s moramo vsi zavedati, da z odprtjem vrtca prevzemamo določeno tveganje, najboljša preventiva pa je odgovorno obnašanje vsakega izmed nas.

 

Ravnatelj

Skip to content