Zahvala in aktualne informacije

Spoštovani starši.

Zakorakali smo v vrtčevsko, polno izzivov. Mnogo je še neznank in prilagajanja novim situacijam in navodilom s strani pristojnih. Za vas starše so še vedno najpomembnejša navodila:

– v vrtec naj pride zdrav otrok, pripelje naj ga zdrava oseba;

– v vrtcu je nujna uporaba zaščitne maske (pazite na pravilno nošnjo le-te);

– ob vstopu v vrtec si razkužite roke, otroku pred vstopom v igralnico umijte roke (Cerknica, na enotah za to poskrbijo strokovni delavci v igralnici)

 

V mesecu avgustu smo vas zaprosili za informacijo glede bivalnega časa otrok. Zahvaljujem se vam za izredno dober odziv in potrpežljivost pri čakanju na informacijo o razvrstitvi vašega otroka v skupino. Trenutna organizacija omogoča, da bi ob posameznem pojavu virusa COVID-19 v vrtcu odšlo v karanteno omejeno število otrok.

 

Do 15. 10. 2020 bodo izvedeni roditeljski sestanki v vseh skupinah v kolikor bodo to dovoljevali veljavni odloki vlade Republike Slovenije (v nekaterih skupinah je bil roditeljski sestanek že izveden). Kljub trenutni situaciji smo se odločili za izvedbo roditeljskih sestankov v živo, saj smo mnenja da je ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov to tveganje sprejemljivo. Na roditeljski sestanek naj pride eden od staršev (zdrav), obvezna je zaščitna maska in medsebojna varnostna razdalja. Po roditeljskem sestanku ni zaželeno zadrževanje v stavbi vrtca.

Vsebino programa v vrtcu bomo letos načrtovali po trimesečjih in jo sproti prilagajali epidimiološki situaciji in informacijam s strani pristojnih inštitucij. Zaenkrat bodo vse dejavnosti potekale na ravni oddelka, sodelovanje staršev pri dejavnosti (z izjemo uvajanja) trenutno ni mogoče. Prosim vas, da se:

•  z vsebinskimi vprašanji glede vašega otroka in življenja skupine obračate na strokovne delavce, v primeru zahtevnejših razvojnih ali vzgojnih izzivov pa na svetovalno službo (erna.zabukovec@vrtec-cerknica.si),

• z vprašanji povezanimi s plačilom vrtca in drugimi administrativnimi zadevami na tajništvo vrtca, z vprašanji povezanimi z organizacijo name (ravnatelja – ravnatelj1@vrtec-cerknica.si),

• z vprašanji glede zdravstvenih stanj in prehrane (alergije, zdravstvene posebnosti) na organizatorko prehrane in zdravstveno higienskega režima (od 1. 10. bo v vrtcu zaposlena nova sodelavka Špela Strnad – spela.strnad@vrtec-cerknica.si).

Prosimo vas, da še vnaprej večino administrativnih zadev rešujete brez obiska tajništva. Obrazci so dostopni na spletni strani vrtca (povezava). Obrazce lahko oddate v nabiralnik pred vrtcem (enota Cerknica), v nabiralnik pred upravo (enota Cerknica), po elektronski pošti uprava@vrtec-cerknica.si ali po navadni pošti. Za primere, ko morate nujno priti osebno, priporočam predhodno najavo.

Pojavljajo se vprašanja kdaj naj otrok ostane doma zaradi zdravstvenega stanja. Zdravstveno stanje otroka presoja pediater, ki je tudi pristojen za izdajanje bolniškega staleža. Osnovne smernice glede najpogostejših bolezenskih stanj ostajajo enaka kot prejšnja leta (smernice NIJZ). Nova navodila so povezana z preventivnimi ukrepi glede virusa COVID-19. V primeru prehlada pokličete pediatra (znaki prehlada so bolečine v žrelu, kihanje, nosni izcedek, zamašen nos, solzenje, blage bolečine v mišicah, lahko blag uh kašelj – več simptomov je prisotnih čez cel dan). Navodilo je, da eden od staršev v primeru prehladnega obolenja prejme tri dni bolniške odsotnosti za nego otroka (seveda pa o tem odloča pediater).

S spoštovanjem:

mag. Gvido Cigale, ravnatelj

Skip to content