Zaključek projekta ekoglavce

Zaključek projekta ekoglavce

V projekt smo bili vključeni trije oddelki (zvezdice, zvončki, petelinčki). Skozi celo leto so otroci aktivno sodelovali pri EKO dejavnostih. Preko različnih vsebin so ločevali odpadke, si ogledali zbirni center na Komunali Cerknica, se pridružili akciji zbiranja starih oblačil, poslušali zgodbice z ekološko vsebino, ustvarjali z odpadnim materialom ter se pridružili vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo«.

V projekt smo bili vključeni trije oddelki (zvezdice, zvončki, petelinčki). Skozi celo leto so otroci aktivno sodelovali pri EKO dejavnostih. Preko različnih vsebin so ločevali odpadke, si ogledali zbirni center na Komunali Cerknica, se pridružili akciji zbiranja starih oblačil, poslušali zgodbice z ekološko vsebino, ustvarjali z odpadnim materialom ter se pridružili vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo«.

Projekt smo zaključili z EKOKVIZOM. Vprašanja so se navezovala na ekološko tematiko. Otroci so uspešno in z navdušenjem reševali zastavljena vprašanja in prejeli priznanje.

»Kadar v smeti vržemo plastično vrečko, vemo, da je drugačna od bananinega olupka. Da bo postala roža, bo potrebovala zelo veliko časa…«

ekoglavce1 - Zaključek projekta ekoglavce

ekoglavce2 - Zaključek projekta ekoglavce

Skip to content