Zdravje in prehrana

V vrtcu skrbimo, da je hrana, ki jo ponudimo otroku čim bolj uravnotežena, varna, zdrava in sveža, prilagojena otrokovim potrebam.

S prehrano v vrtcu zagotavljamo 70% dnevnih fizioloških potreb, ki jih otrok dobi s štirimi obroki. To so jutranji prigrizek (za otroke, ki so že zelo zgodaj v vrtcu), zajtrk, dopoldanska sadna malica, kosilo in popoldanski prigrizek.

Jedilnike načrtujemo s smernicami zdravega prehranjevanja otrok v vrtcih. Ob tem smo pozorni na letne čase in sezonsko hrano. Pripravljamo tudi slovenske narodne jedi, s katerimi želimo otrokom dati ščepec kulturne dediščine in obuditi jedi, ki so v hitrem tempu življenja staršev pozabljene.

Jedilnike bogatimo z veliko svežega sadja in zelenjave, z žiti in žitnimi izdelki, z mlekom in mlečnimi izdelki ter svežim, pustom mesom.

Poleg uravnotežene se maksimalno posvečamo tudi varovalni prehrani. V kuhinji dosledno upoštevamo načela dobre kuhinjske in dobre higienske prakse in načela HACCP.

V našem vrtcu se trudimo veliko pozornosti namenjamo kulturi prehranjevanja. Želimo, da otroci jedo počasi v mirnem in prijetnem vzdušju. Poskrbeti želimo za prijetne pogrinjke, pri pogovoru uporabljamo vljudnostne fraze. V kuhinji veliko pozornost namenjamo dekoraciji obrokov.

Omogočamo pripravo dietnih obrokov, vendar izključno z zdravniškim potrdilom in seznamom živil, ki jih otrok ne sme uživati ali z navodili o pripravi živil, ki jih izda zdravnik (alergolog, dietetik…).

 

V našem vrtcu je zaposlena organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima Neža Nježič Zajc. Na voljo vam je praviloma vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 ure. Oglasite se lahko osebno, pokličete po telefonu 01 705 00 78 ali pošljete elektronsko pošto na naslov neza.njezic@vrtec-cerknica.si.

Skip to content