Hotel za žuželke

Hotel za žuželke

V okviru teme Raziskovalci na delu, je bila ena od želja otrok skupine Medvedki, da bi raziskovali male drobne živali. Otroci so v naravi iskali žuželke, jih lovili v posebne lončke. V vrtcu so jih nato opazovali, opisovali, v literaturi so iskali podatke o njih. Kasneje smo jih odnesli nazaj na travnik.

V eni od revij smo naleteli na idejo, kako izdelati hotel za žuželke. Tako smo skupaj naredili načrt, priskrbeli materiale ter izdelali hotel, ki smo ga postavili na igrišče.

Skip to content