Hotel za žuželke

Hotel za žuželke

V okviru teme Raziskovalci na delu, je bila ena od želja otrok skupine Medvedki, da bi raziskovali male drobne živali. Otroci so v naravi iskali žuželke, jih lovili v posebne lončke. V vrtcu so jih nato opazovali, opisovali, v literaturi so iskali podatke o njih. Kasneje smo jih odnesli nazaj na travnik.

V eni od revij smo naleteli na idejo, kako izdelati hotel za žuželke. Tako smo skupaj naredili načrt, priskrbeli materiale ter izdelali hotel, ki smo ga postavili na igrišče.

Accessibility