Jutranje in popoldansko združevanje oddelkov

Spoštovani starši

Od ponedeljka, 15. 6. 2020 bo potekalo združevanje oddelkov kot pred zaprtjem vrtca.

Na Rakeku (vrtec) se otroci zjutraj in popoldne združujejo v igralnici metuljčki, v šoli zjutraj v igralnici miške, popoldne pa izmenično v igralnici miške in čebelice.

V Grahovem se otroci med 6.00 in 7.00 ter 1.30 in 15.45 združujejo v igralnici ptički.

V Cerknici se otroci od 5.30 do 6.30 v skupini kresničke, kasneje v igralnicah na svojem traktu (kresničke, ovčke, lisičke, slončki). Od 15.30 dalje se otroci združujejo na svojem traktu (lisičke, ovčke, račke), od 16.00 dalje v igralnici račke.

Ostala navodila ostajajo nespremenjena. Še vedno mora odrasla oseba ob vstopu v vrtec nositi masko in si razkužiti roke. V Cerknici si otrok pred vstopom v igralnico umije roke, v ostalih enotah za to poskrbijo strokovni delavci v igralnici.

Skip to content