Kaj ponujamo

DNEVNI PROGRAM je osnovni program, ki ga ponujamo v našem vrtcu. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca.

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO se izvaja znotraj dnevnega programa.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI so vsebinska popestritev izvedbenega kurikula. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca glede na svoja znanja in sposobnosti.

PROJEKTI se izvajajo na nivoju vrtca in po posameznih oddelkih.

CICIBANOVE URICE so program, namenjen otrokom, ki ne obiskujejo dnevnega programa vrtca in so stari od treh let do vstopa v šolo.

Skip to content