NA KEGLJIŠČU…

NA KEGLJIŠČU…

Skupina »SLONČKI« smo se odzvali povabilu in obiskali kegljišče v Cerknici. Otroci so pozorno

prisluhnili trenerju Janezu, ki jih je poučil o osnovah kegljanja, ogledali smo si fotografije kegljačev iz

tekmovanj ter se tudi sami preizkusili v podiranju kegljev.

Otroci so se vživeli v igro in uživali.

Tatjana Švigelj

Skip to content