Nalezljive bolezni in dajanje terapije v vrtcu

Prihajamo v obdobje, ko se običajno poveča število prehladov in nalezljivih bolezni, zato vas ponovno opozarjamo, da v vrtcu ne nudimo terapij. Vrtec ne sodi med zdravstvene, temveč med vzgojno izobraževalne ustanove (Zakon o vrtcih – Ur. l. RS, št. 12/96).

V izjemnih primerih lahko v skladu z pisnimi navodili in privolitvijo staršev otroku, ki je v tistem trenutku življenjsko ogrožen (vročinski krč, astmatični napad, inzulinska koma, epileptični napad, ipd.), v vrtcu nudimo ustrezno terapijo, še pred prihodom staršev ali zdravnika. Obrazec dobite po pogovoru s strokovno delavko v skupini vašega otroka ali organizatorjem prehrane in ZHR.

Vrtec naj bi obiskovali samo zdravi otroci. Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 69/95) zavezuje tudi vrtce, glede posebnih ukrepov za preprečevanje in obvladanje nalezljivih bolezni. Zato vas naprošamo, da redno obveščate strokovne delavke v skupini o bolezenskem stanju vašega otroka.

Omenjeni zakon v 4. členu navaja, da ima vsak pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, ter je dolžan varovati zdravje pred nalezljivimi boleznimi.

 

 

Skip to content