Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so vsebinska popestritev izvedbenega kurikula.

Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca glede na svoja znanja in sposobnosti (lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki) za vsako šolsko leto posebej (npr. praznovanja rojstnih dni, letnih časov, bralna značka, obiski knjižnice, gledališč, predstav, izleti, športne aktivnosti…). Ponudbo obogatitvenih dejavnosti oblikujemo v skladu z željami otrok in staršev. Potekajo v vrtcu ali zunaj njega. Nekatere stroške teh dejavnosti kot. npr. prevozi, vstopnice… starši delno ali v celoti plačajo sami.

Skip to content