Šiviljke in šiviljci v skupini medvedki

Šiviljke in šiviljci v skupini medvedki

V mesecu januarju so otroci v skupini Medvedki ustvarjali iz volne in blaga.

Vodilo za delo nam je bila zgodba Kdo je napravil Vidku srajčico, ki otrokom nazorno

prikaže postopek nastanka novega oblačila.

In tako smo delali tudi mi.

Najprej smo tkali: na preproste statve iz kartonskih škatel so otroci vpletali trakove

blaga, ki so jih predhodno narezali.

Tkali so tudi z volno – to so poimenovali pajkova mreža. Večini otrok je dobro

uspevalo prepletanje niti med nastavljene zanke.

Otroci so komaj čakali, da vendarle že začnemo s šivanjem – začeli smo z gumbi;

vsak otrok je prišil vsaj en gumb, veliko otrok pa jih je želelo našiti več.

Nadaljevali smo z vezenjem motivov v naluknjane kartone. Tudi tu je vsak otrok

naredil vsaj en izdelek, nekateri so želeli delati še in še.

Starejši otroci so vezli tudi na blago.

Preden smo začeli s šivanjem blazinic, smo raziskovali lastnosti različnega blaga, tu

so bili otroci zelo dejavni, dobro so opazovali, sklepali in razvrščali.

Izbira blaga za blazinico je bila za otroke kar pomembna stvar, saj so izbirali zelo

preudarno, glede na vzorec, mehkobo, ali pa so izbrali tistega, ki so ga sami prinesli

v vrtec.

Šivanje le-teh je bilo potekalo zelo hitro in dokaj natančno, saj je bila motivacija, da

sami izdelajo uporaben izdelek, nekaj največjega.

Interes za ustvarjanje je bil zelo velik, vztrajnost pa je bila pri otrocih različna. Že ob

prvih dejavnostih se je izkazalo, da so dečki celo bolj zainteresirani, kot deklice. Tudi

mlajši otroci so radi pristopili k izdelovanju, le da so potrebovali več individualne

spodbude in pomoči.

Zaključek teme je bil najlepši; v vrtec smo povabili babice, ki so skupaj s svojimi vnuki

na blago našili motiv, ki so ga izbrali otroci. Otroci so po svojih močeh pomagali z

obrisovanjem, izrezovanjem in šivanjem. Izdelane »slike« smo sešili skupaj in nastala

je čudovita krpanka. Lepa udeležba in dobra volja na srečanju je potrdilo, da so

babice v vrtcu uživale in tudi za otroke je bil to poseben večer.

Zdaj prostor pred našo igralnico krasi razstava nastalih izdelkov, na katero smo zelo

ponosni.

Judita Prudič

 

Skip to content