Katero potrdilo je veljavno?

Spoštovani starši

Pri potrdilih glede nujnega varstva so se začela dogajati nekatera izigravanja. Zato podajam informacijo o tem, katera potrdila bomo upoštevali:

1. Upoštevali bomo samo potrdila na obrazcu, ki ga je predvidel vrtec (povezava)

2. Na obrazcu mora nad podpisom delodajalca ostati zapisano:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da so navedene izjave točne in resnične ter sprejemam vse morebitne posledice, ki bi nastale s podanimi neresničnimi izjavami.

Brez tega zapisa, ki jamči, da delodajalec prevzema odgovornost za to, da delavec izpolnjuje pogoje za nujno varstvo, potrdilo ni veljavno.

3. Potrdilo mora podpisati odgovorna oseba, ki bo tudi prevzela odgovornost za resničnost izjav. Izjava mora biti opremljena z žigom.

 

V primeru dvoma kontaktiramo delodajalca in odkrili smo že nepravilnosti.

Razumem, da ste mnogi v stiski, a odlok je zavezujoč tudi za vrtec.

 

Če ste otroka prijavili v nujno varstvo in ne bo prisoten, nas prosim obvestite.

 

S spoštovanjem

Ravnatelj

Skip to content