Upravičenost do nujnega varstva

Spoštovani starši.

Danes imam veliko klicev in elektronskih sporočil glede upravičenosti do nujnega varstva. Želim vam pojasniti, da je velika razlika med upravičenostjo do nujnega varstva v obdobju od oktobra 2020 do januarja 2021 in tokratnim nujnim varstvom. V jeseni je izjeme od zaprtja z odlokom sprejel župan na podlagi predloga vrtca. Skupaj z ustanoviteljem smo se odločili za najbolj ohlapno možnost in tako je lahko kar veliko otrok obiskovalo vrtec. Tokrat je odločitev sprejela vlada, vrtec in ustanovitelj nimata pri določanju izjem nobene pristojnosti. Tako velja, da se nujno varstvo organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Veliko vprašanj je glede tega kaj spada pod kritično infrastrukturo. Skladno z Zakonom o kritični infrastrukturi kritična infrastruktura Republike Slovenije obsega tiste zmogljivosti, ki so ključnega pomena za državo in bi prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje pomembno vplivalo in imelo resne posledice za nacionalno varnost, gospodarstvo, in druge ključne družbene funkcije ter zdravje, varnost, zaščito in blaginjo ljudi. Sektorji kritične infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov. Ministrstvo za obrambo je v zvezi s tem objavilo tudi zloženko:

Kritična infrastruktura v Republiki Sloveniji

V konkretnih zaposlitvah mora delodajalec vedeti ali vaša zaposlitev spada pod kritično infrastrukturo v Republiki Sloveniji.

Za morebitne dileme in vprašanja sem seveda na razpolago. Razumem mnoge stiske, vendar žal ni v moji pristojnosti, da bi dovoljeval koriščenje nujnega varstva ob neizpolnjevanju kriterijev, ki jih je z odlokom določila vlada.

Ravnatelj

Skip to content