Sprememba plačilnega roka iz 60 na 15 dni

Spoštovani,

skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) se ne glede na 82. člen ZIUZEOP plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1.

Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši, zunanji odjemalci kosil …).

Ob tem vas želimo opomniti, da bosta tako v mesecu decembru 2020 in januarju 2021 zapadli v plačilo obveznosti za dva meseca, in sicer:

  • decembra 2020 (september in november 2020),
  • januarja 2021 (oktober in december 2020)

V primeru težav s plačilom nas pravočasno kontaktirajte, da skupaj najdemo ustrezno rešitev.

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

Skip to content