Prijava v nujno vsrstvo 1. 4. do 11. 4. 2021

Spoštovani starši.

Prejel sem okrožnico ministrstva.  V izogib napačnim interpretacijam vam posredujem kar bistvene dele okrožnice. Na koncu besedila sta povezavi do vprašalnika (prijave v nujno varstvo) in potrdila delodajalca. Prosim, da pred oddajo prijave natančno preučite ali je vaš otrok upravičen do nujnega varstva.

IZ OKROŽNICE MINISTRSTVA

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.  Vrtci organizirajo nujno varstvo, prav tako osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda.

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah. Sektorji kritične infrastrukture so sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

Spletno prijavo (povezava) oddajte do srede, 31. 3. 2021 do 10.00.

Potrdilo delodajalca (povezava) oddajte do četrtka, 1. 4. 2021 do prihoda otroka v vrtec v nabiralnik ali po elektronski pošti na naslov uprava@vrtec-cerknica.si. Potrdila morate oddati na predpisanem obrazcu (zgornja povezava).

 

O organizaciji varstva v enotah vas bodmo obvestili naknadno.

 

Ravnatelj

Skip to content